Loro Kidul
(Ook Segara Kidul of Ratu Lara Kidul)

1. Deze godin van Java's zuidstrand wordt voorgesteld als een mooie jonge vrouw, die zich ten volle bewust van en trots is op de onovertrofen schoonheid van haar vormen.
In haar van goud en edelstenen flonkerend onderzees paleis bestaat meer dan overvloed van wat men slechts verlangen kan.

Toch wil zij niet door een menselijk wezen gezien of bespied worden. De ongelukkige die haar toevallig te zien krijgt of ontmoet, wordt steeds door haar met zware ziekte gestraft. Daarbij wordt hij tevens verplicht een bepaalde overeenkomst met haar te sluiten, waarbij zij aanneemt hem gedurende een bepaalde tijd rijk te maken en op allerlei wijzen te begunstigen. Doch hij op zijn beurt moet haar beloven, dat hij haar na zijn dood naar haar paleis zal volgen en haar verder dienen zal.

Het wemelt in dit paleis dan ook van zielen van onder deze omstandigheden in de macht van Nyai Loro Kidul geraakte ongelukkigen, die ten eeuwigen dage gedoemd zijn er in de laagste dienstbaarheid te vertoeven en allerlei en martelingen te ondergaan, tenzij een andere hogere macht ze uit hun situatie verlost.

2. Een legende verhaalt van het prinsesje Dewi Kadita, dochter van vorst Prabu Raja Munding Wangi. Deze vorst had echter één hartewens: het hebben van een troonopvolger. Toen het lange wachten vergeefs bleek, nam hij volgens het gebruik er een tweede vrouw bij. Deze tweede vrouw, Putri Mutiara, was echter jaloers op de eerste vrouw van de vorst en haar dochtertje dat zij er alles aan deed om hen het hof uit te werken. Omdat haar pogingen zonder succes bleven, riep ze de hulp in van de heks Jalil, die beiden besmette met melaatsheid. Volgens de wetten van het land werden zij vervolgens verbannen naar het woud. Voor de moeder was de schande van de verbanning en het lichamelijk lijden te zwaar, dat zij spoedig overleed. Voor Dewi Kadita braken zware tijden aan met als gevolg dat haar gemoed vervuld werd van verbittering en haat voor mensen. Bedelend trok zij het hele land door, van desa tot desa.
Toen zij tenslotte het Zuiderzeestrand bereikte ruiste een stem uit de golven die haar rust en een bruidegom beloofde. Nadat zij zich aan de golven van de zee overgaf bleek deze bruidegom slechts een fantasiebeeld te zijn.
Toen haar wrok onblusbaar bleek, veranderden de goden haar in de vorstin van de Zuidzee, Ratu Lara Kidul. Zo werd dit eens gelukkige prinsesje tot de godin van de zuidelijke oceaan: onverzoenlijk tegenover mensen, door iederen gevreesd, en ieder onverbiddelijk straffend die niet aan haar offert en haar geen eer bewijst.

Opm: Loro Kidul werd (wordt) vooral vereerd door de vogelnestplukkers. Loro of Lara = jonkvrouw, jonge vrouw


Sprookjes, sagen, fabels en legenden uit IndiëIndien u geinteresseerd bent in de goden- en geestenwereld van Indonesie, kunt uw hart hart ophalen met het boekje: Sprookjes, sagen, fabels en legenden uit Indië, verzameld en bewerkt door Frank Neijndorff.

De illustraties zijn van mevr. H.A. Merkus ca 190 blz.
Nederlandse Document Reproductie, Den Haag 2003


<< vorige pagina