Het voorvoegsel 'ter'


a. Dit voorvoegsel dient om aan te duiden dat een handeling  per ongeluk of  is
    verricht, per vergissing (onbedoeld) of onbewust. (tertidur - in slaap vallen)
b. Om het passieve verleden deelwoord te vormen - toestand. (terletak - is gelegen, ligt)
c. een mogelijkheid (terdengar - te horen).
d. emotionele expressie (tertawa - lachen, tersenyum - glimlachen).
e. voorafgegaan door tidak (=niet) duidt het op een onvermogen of onmogelijkheid (tidak
   terbeli - niet te koop)
f.  bij het gebruik van ter + bijvoeglijk naamwoord construeren wij een overtreffende trap.
   (zie trappen van vergelijking)
 

Voorbeelden

atur teratur ordelijk, geordend, regelmatig
bakar terbakar in brand gevlogen, verbrand
beli terbeli te koop, omkoopbaar
buat terbuat gemaakt
buka terbuka open
buru-buru terburu-buru haastig, gehaast
dapat terdapat gevonden, aangetroffen
dengar terdengar te horen, hoorbaar
injak terinjak vertrapt, per ongeluk erop trappen
kejut terkejut geschrokken
letak terletak liggen, gelegen
makan termakan opgegeten
jadi terjadi gebeurd, plaatsgevonden
jatuh terjatuh (ge)vallen
bangun terbangun wakker geworden
tidur tertidur in slaap gevallen
kenal terkenal bekend(st)
paksa terpaksa gedwongen worden
pisah terpisah gescheiden
sangka tersangka verdacht; tersangka kan ook "de verdachte" betekenen; dat hangt van de context af.
sebut tersebut vermeld, genoemd
sedia tersedia voorradig
senyum tersenyum glimlachen
sesat tersesat verdwaald
tabrak tertabrak aangereden
tinggal tertinggal achtergelaten, achtergebleven
tutup tertutup gesloten

Buku saya dirobek oleh Asri. Mijn boek is door Asri verscheurd.
Buku saya terobek. Mijn boek is gescheurd.
Buku saya terobek oleh Asri. Mijn boek is per ongeluk door Asri verscheurd.

Het maken van de overtreffende trap

Een andere functie van het voorvoegsel ter- is om van een bijvoeglijk naamwoord de overtreffende trap te maken.

 
besar terbesar groot - grootste
masyhur termasyhur beroemd - beroemdst
tinggi tertinggi hoog - hoogste
penting terpenting belangrijk - belangrijkst
baik terbaik goed - best
buru-buru terburu-buru haast hebben -haastig, gehaast