Betekenis van het voorvoegsel se-1. één. (telwoord)
seekor anjing een hond
segelas air een glas water
sepuluh tien
sejuta een miljoen
N.B.

Se (of sa) is afgeleid van het niet meer gebruikte telwoord esa, dat één betekent.
Dit esa zien we terug in "Tuhan yang Maha Esa", De Ene, dat wil zeggen God.

Zie ook hulptelwoorden/classificeerwoorden >>

2. 'n. (onbepaald lidwoord)

seorang tani - 'n boer
sepotong - 'n, een stuk

3. even ... als (vergelijking)

Rumah saya sebesar rumah anda - mijn huis is even groot als die van u.
Sebesar telur ayam - Zo groot als een kippenei.

Zie ook trappen van vergelijking >>

4. het geheel

seumur hidup - het gehele leven

5. met verdubbeling van het grondwoord + -nya: een (hoge) graad.

sebaik-baiknya - zo goed mogelijk

6 a. met een werkwoord: nadat (= een ingetreden toestand)

sedatangnya - na zijn komst.
sepulangku - na mijn thuiskomst

b. met een bijvoeglijk naamwoord: een gelijkheid (zie 3.)


 7. Andere
 
sesudah itu daarna
sesudahnya  nadat
sebelumnya
Terima kasih sebelumnya.
alvorens, bij voorbaat
Bij voorbaat dank.
sejenak even, een ogenblik
selamanya altijd
sekonyong-konyong plotseling, ineens
selengkap mungkin zo volledig mogelijk