Het voorvoegsel 'di'


Dit voorvoegsel geeft aan dat datgene dat de handeling ondergaat, het onderwerp van de zin is.
* Di en het werkwoord worden aan elkaar geschreven!

Surat ini ditulis - Deze brief (is) werd geschreven (onderwerp = surat ini)
Mobilnya belum dibetulkan - zijn auto is nog niet gerepareerd (onderwerp = mobilnya)

Opmerking:
Dit voorvoegsel moet men niet verwarren met het voorzetsel di dat een plaats aanduidt - op, te, in: di sini, di rumah, di kota, di Jakarta
* Di en de plaatsaanduiding worden niet aan elkaar geschreven!

Zie ook het gebruik van di en oleh in passieve zinnen >>