Rangtelwoorden en Breuken


Rangtelwoorden ( eindigend op -de / -ste) worden gevormd door ke- toe te voegen aan het telwoord. Met uitzondering van satu.

 

pertama eerste
Saya memenangkan hadiah kepertama. Ik heb de eerste prijs gewonnen.
kedua (ke-2) tweede
ketiga (ke-3) derde
kesebelas (ke-11) elfde
keseratus 100e
keseratus satu 101e
de eerste yang pertama
de twintigste yang keduapuluh
de middelste yang tengah
de laatste yang terakhir

Onbepaald Rangtelwoord

De hoeveelste? Yang keberapa?
Voor de hoeveelste keer? Untuk beberapa kali?
Voor de zoveelste keer. Untuk kesekian kali banyaknya.

Breuken / gebroken getallen (Bilangan pecahan)

Breuken worden gevormd door voor het getal in de noemer "per" te plaatsen.

1/2 setengah (ipv. seperdua)
1/4 seperempat
3/4 tiga perempat
3/8 tiga perdelapan
1/16 seperenam belas
1 1/2 satu setengah
2 3/4 dua tiga perempat
3 2/3 tiga dua pertiga
1/100 seperseratus
1% satu persen
1%o satu permil
1,2 satu dua persepuluh
0,6 enam persepuluh

Deelwoorden

een deel sebagian
een paar sepasang
de helft separo (separuh)

 

Se (afkomstig van sa) = één.