Leenwoorden uit het Arabisch [2]


Bahasa Indonesia Nederlands
abad eeuw
adat traditie, gewoonterecht
adil rechtvaardig
ahad zondag
ahli familie
akal verstand, inzicht
akrab intiem
alam heelal
almarhum wijlen, de overledene (mbt een man)
akal verstand, vernunft, rede
akhir einde (een van de namen van Allah)
akhirat hiernamaals
akhlak karakter, aard
asyik leuk, prettig; verliefd
ayat Koranvers
awal begin (een van de namen van Allah)
bab hoofdstuk
badan lichaam
daulat heil, zegen
derajat graad; niveau; aanzien, prestige
k(h)abar bericht
jawab antwoord
dunia wereld (vgl. ook het Griekse 'dounia')
doa gebed
ejaan spelling
faham, paham begrijpen
fajar dageraad (tussen de eerste ochtendschemering en zonsopgang)
fakir behoeftig
fikir (pikir!!) gedachte (n.b. in het Hindi komt het woord phikir ook voor)
fitnah laster
hadiah cadeau
hadir aanwezig, present
haji Mekkaganger
hak het recht
hakim geleerde
hal toestand
halal geoorloofd, wettig
hamil zwanger; in verwachting
haram verboden, niet geoorloofd
heran verbaasd, verwonderd
hewan vee
hikmah, hikmat (goddelijke) wijsheid
hukum vonnis
hormat eerbied
Ikhlas oprecht
iklim klimat
istilah term (benaming)
izin verlof, vergunning
jamak meervoud
jawab antwoord
jenis soort, geslacht
jumat vergadering, vrijdag
kabar bericht, nieuws
kadi rechter
kabaya, kebaya jasje, blouse
kafir niet moslim, heiden
kaum volk, stam
kalimat zin; woord
kamus woordenboek
kertas papier
khidmat eerbied, trouw
kisah verhaal, vertelling
kitab boek
kudus (Al-Quds) heilig
kursi stoel
maaf vergifenis; excuus
Majelis Raad
majemuk samengesteld
medan vlakte, veld
misal voorbeeld, gelijkenis
miskin arm
maaf sorry, vergiffenis, excuus
makmur welvarend
masyhur beroemd
bunga mawar roos
mayat lijk
melaikat engel
miskin arm
mufakat overeenstemming
murid leerling
mustahil onmogelijk
nasehat advies
perlu noodzakelijk
pikir denken
rakyat volk
rejeki dagelijks brood, dagelijks onderhoud
saat tijdstip, ogenblik
sahabat (sobat) vriend, kameraad
salju sneeuw
sebab reden, omdat
sehat gezond
selamat geluk, voorspoed, heil
syukur; sukur 1. dank; goed zo, gelukkig, goddank
umur leeftijd
wajib verplicht, vereist
wakil vertegenwoordiger, plaatsvervanger
waktu tijdstip
yakin zeker
zaman tijd(perk)
zamrud smaragd

Enkele veelgebruikte Islamitische uitdrukkingen

Arabisch Nederlands
Al hamdu lillah. Alle lof en dank is voor Allah.
As sala'amu alaikum.  Vrede zij met u.
Wa ‘aleikum salam (wa rahmatullahi wa barakatuhu). En met u zij de vrede (en Allah's barmhartigheid en Zijn zegeningen).
Astagfir-Allah afgekort Astaga. Moge Allah het vergeven;
nee maar (uitroep vs verbazing)
Bismillahir rahmanir rahim. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Insya Allah. Alleen als Allah het wil; met Allah's welbehagen; zo God het wil;
hopelijk.
Masya Allah. Wat Allah (God) wil; Allah's (God's) wil.
Ya Allah, Ya Illah! O God!; Oh!
Silaturahmi (bersilaturahmi) Bij elkaar op bezoek gaan om familie- en vriendschapsbanden te versterken. Men vraagt vergeving en wenst elkaar het beste toe.
Halalbihalal Groot feest na de Ramadan

 Zie ook: Begrippenlijst Ramadan Indonesie<< Vorige pagina