Tegengestelde Woorden - Lawan kata (Antonim - Antonimi)Tegengestelde woorden
Indonesisch Indonesisch Nederlands Nederlands
abadi sementara eeuwig tijdelijk
alit, kecil besar klein groot
aneh nyata vreemd duidelijk, concreet
asik santai druk bezig kalm
asli palsu, tiruan echt onecht, kunst
awal akhir begin eind
bagus buruk goed slecht
banyak sedikit veel weinig
basah kering nat droog
bawah atas beneden boven
bebas terikat vrij gebonden
beku cair bevroren vloeibaar
sebelum sesudah voordat nadat
benar salah goed fout
benci akan sayang akan, menyukai een hekel hebben houden van, mogen
berat ringan zwaar licht
berkumpul bubar verzamelen uitelkaar gaan
besar kecil groot klein
betina jantan vrouwelijk, vrouwtjesdier mannelijk, mannetjesdier
(ter)buka (ter)tutup open dicht
cantik jelek mooi lelijk
cepat lambat snel langzaam
cinta kebencian
(van benci)
liefde haat
cukup kurang genoeg, voldoende onvoldoende, te weinig
curang jujur vals, gemeen eerlijk, betrouwbaar
(men)derita bahagia, sejahtera lijden, leed geluk, voorspoedig
gelap terang duister, donker helder
genap ganjil even oneven
gerak diam beweging rust
guru murid leraar leerling
halal haram toegestaan, geoorloofd ongeoorloofd
hangat dingin heet, warm koud
indah jelek, buruk mooi lelijk
jahat baik slecht goed
jauh dekat ver dichtbij
kalah menang verliezen winnen
keluar naar buiten gaan masuk naar binen gaan
kembali pergi terugkeren vertrekken
kering basah droog nat
kiri kanan links rechts
kurus gemuk mager vet
kota kampung stad dorp, gehucht
lama baru oud nieuw
lautan daratan zee(-) land(-)
lekas lambat vlug traag
luas sempit uitgestrekt, wijd nauw
lunak keras week hard
lupa ingat vergeten z. herinneren
lurus bengkok recht krom
mahal murah duur goedkoop
majal / tumpul tajam bot scherp
malas rajin lui vlijtig
mampu miskin vermogend arm
marah sabar, gembira boos geduldig, kalm, blij
masuk keluar naar binnen gaan naar buiten gaan
maju mundur vooruit achteruit
manusia binatang mens dier
masak mentah rijp, gekookt onrijp, rauw
menjual membeli verkopen kopen
mirip berlainan lijken op verschillen
muda tua jong oud
mudah, gampang sukar, sulit makkelijk moeilijk
muka belakang voor achter
muncul hilang opdagen verdwijnen
mungkin mustahil mogelijk onmogelijk
murah mahal goedkoop duur
mustahil pasti onmogelijk zeker
pahit manis bitter zoet
panas dingin warm koud
pandai bodoh knap dom
panjang pendek lang kort
pelit dermawan gierig mild, liefdadig
penuh kosong vol leeg
perang damai oorlog vrede
pertanyaan jawaban vraag antwoord
puas kecewa tevreden, voldaan gebrek, tekort
purba modern oeroud modern
pria wanita man(nen) vrouw(en)
rajin malas vlijtig lui
ramai sepi, sunyi druk, levendig verlaten, eenzaam
sakit sembuh ziek gezond, beter
salah benar fout, verkeerd juist
sedih gembira treurig blij
segar layu vers verwelkt
sering jarang vaak zelden
sudah belum al, reeds nog niet
tambah kurang meer weinig
tajam tumpul scherp bot
takut berani bang moedig
tarik dorong trekken duwen
tinggi rendah hoog laag
tua muda jong oud
tunggal jamak enkelvoud meervoud
untung kerugian, rugi winst verlies
wangi bau fijne geur stank
yakin ragu zeker, overtuigd onzeker, twijfel