Het gebruik van yang

a.

 

Voorbeelden:

 


1. anjing putih een (de) witte hond
2. anjing yang putih de witte hond

 

In voorbeeld 2. wordt met nadruk gewezen op een speciale hond en die bezit een witte kleur.
Bijvoorbeeld, u gaat naar een dierenasiel met een vriend om een hond uit te zoeken en u zegt 'Die hond daar, die wil ik". Uw vriend vraagt u om uw nader te verklaren en vraagt: "welke hond bedoel je?" U antwoordt:" de witte hond." (anjing yang putih).

Yang wordt in dit voorbeeld dus gebruikt om nadruk te leggen op een bepaalde eigenschap van een object, een voorwerp of wat dan ook. (In grammaticale termen om een bijvoeglijk naamwoord te benadrukken)

 

b.

 

1. Yang mana? Welke?
2. Yang mana kamu suka (menyukai)?
    Yang putih.
Van welke hou jij? De witte.

 

In voorbeeld 1. wordt er blijkbaar om een nadere specificatie of verklaring gevraagd. Denk aan het voorbeeld van het hondenasiel, waarbij uw vriend vraagt "Welke hond bedoel je?"(yang mana?). Engelstaligen zouden vragen "which one?"
In voorbeeld 2. wordt u wederom een vraag gesteld en uw antwoord luidt:"de witte." (yang putih).
Hier wordt yang gebruikt als een bepaald lidwoord.

Wanneer u al deze voorbeelden goed in u opneemt en voelt wat er bedoeld wordt, hoeft u de grammaticale regels niet te kennen om het gebruik van yang te begrijpen.

 

c. Yang als betrekkelijk voornaamwoord

 

Een betrekkelijk voornaamwoord verwijst aan het begin van een bijzin naar personen, dieren of zaken (die, dat)

Pesawat yang baru tiba (datang) - het vliegtuig dat zojuist aankwam.
Kopi yang Anda minum - de koffie die u drinkt.
Orang yang nongkrong di sana - de man die daar gehurkt zit.
Tempat-tempat yang menarik - interessante plaatsen.

Apa yang terjadi? - Wat is er gebeurd?

 

Gebruik van yang:

 

1. Benadrukken van een bijvoeglijk naamwoord
2. Bepaald lidwoord
3. Vragend voornamwoord
4. Betrekkelijk voornaamwoord