Vragende voornaamwoorden


De vragende voornaamwoorden zijn:

mana waar (plaats)
berapa hoeveel (hoeveelheden, getallen)
mengapa waarom (oorzaak) Opm.: in de spreektaal kenapa.
betapa hoe (hoedanigheid)
bagaimana bagaimana - hoe (hoedanigheid)
yang mana welke (verscheidenheid)
kapan (Java) wanneer (tijd)
bila (Sumatra) wanneer
apa wat (voor zaken, dingen, dieren)
siapa wie (voor personen)


1.
 

Wat is dat? Apa(kah) itu?
Hoe oud is hij? Berapa umurnya? (umur = leeftijd; umurnya=zijn leeftijd))
Wie bent u? Siapa(kah) Anda?
Wat kost dit boek? Berapa(kah) harga buku ini?
Hoe worden die vliegers gemaakt? Bagaimana(kah) layang-layang itu dibuat?
Hoe kom ik daar? Bagaimana(kah) pergi ke sana?
Hoeveel bussen gaan er naar Bali? Berapa banyak bis yang pergi ke Bali?
Waar zijn we nu? Di mana kita berada sekarang?
Waar ga je naar toe? Ke mana engkau akan pergi?
Waar komt u vandaan? (algem.) Dari mana Anda datang?
Waar komt U vandaan?(oorsprong) Dari mana Anda berasal?
Wanneer vertrekt de trein? Kapan kereta api itu berangkat?
Wanneer vertrekt hij? Apabila berangkatnya? Kapan berangkatnya?
Waar gaat hij heen? Ke mana perginya?
Waarom gaat u naar Bogor? Mengapa Anda pergi ke Bogor?
Welke is jouw fiets? Sepedamu yang mana?
Van wie? Milik siapa?
Van wie? (informeel) Punya siapa?
Wat is de reden? Apa alasannya?.

 

2.
 

Wie is dat mooie meisje? Siapa gadis cantik itu?
Wie heeft die ring verloren? Siapa kehilangan cincin itu?
Wie is er klaar? Siapa yang sudah siap?
Waarom huil je? Mengapa engkau menangis?
Waarom ben je in gepeins verzonken? Mengapa engkau termenung?
Hoe oud ben je? Berapa umurmu? / Umurmu berapa?
Waar is mijn schoen? Mana sepatuku (sepatu saya)?
Hoe weet jij dat? Bagaimana kamu tahu?
Hoe is het thuis? Bagaimana keadaan di rumah?
Wat moet ik doen? Apa yang harus saya lakukan?
Wat is de naam van die bloem? Apa nama bunga itu ?
Wat betekent...? Apa artinya?
Wat zit er in die fles? Apa ada (di) dalam botol itu?
Wat is er met jou? Ada apa denganmu?
Wat zoekt u? Anda mencari apa?
Wat is dat voor een geluid? Bunyi apa itu?
Hoe heet dit kind? Siapa nama anak ini?
Hoe heet dit kind? Nama anak ini siapa?
Hoe gaat het? Apa kabar?
Hoe gaat het? Bagaimana kabarnya?
Hoe gaat het met je? Bagaimana kabarmu?
Wat zeg je? Apa yang engkau katakan?
Wat zeg je? Apa katamu?
Wat zegt hij? Apa katanya?
Wat zegt/zei hij? Apa yang dia berkata?
Waar komt die man vandaan? Orang itu dari mana ?
Hoeveel leerlingen (van het mannelijk geslacht) zijn er in die klas? Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?