Voorzetsels


ke = naar (richting, doel, een beweging naar)
di = in, aan, te, op (plaatsbepaling, een zijn op, in etc.)
dari = van (herkomst, van iets of iemand vandaan komen) *)

Deze voorzetsels kunnen daarnaast samen met andere voorzetsels gebruikt worden:

 

antara tussen
atas boven
bawah beneden
belakang achter
dalam binnen, in
dekat bij
depan voor
keliling rond(om)
luar buiten
muka voor
pinggir rand, buitenkant
samping kant, zijde
sebelah naast
seberang overkant
sekitar rond(om)
sisi kant, zijde
tengah midden
   

Bij de combinaties 'di dalam', 'di depan' en 'di dekat', wordt 'di' vaak achterwege gelaten vanwege de dubbele 'd' klank.

Andere veel voorkomende voorzetsels zijn:

akan voor, ten behoeve van, om te
akan van, op
bagi voor, ten behoeve van, wat .. betreft
dari van
dengan met
sama met
hingga tot, tot aan
karena om
oleh door
melalui door, via
kepada, pada aan, tot, op, in, aan
sampai tot
serta benevens, alsmede, (en) ook
tanpa zonder
tentang over
untuk voor

 

Voorbeelden
 

Di depan umum. In het openbaar.
Dari timur ke barat. Van het oosten naar het westen.
Bukuku kauletakkan di mana? Waar heb je jouw boek neergelegd?
Buku itu saya letakkan ke atas meja. Ik heb het (dat) boek op tafel gelegd.
Buku itu terletak di atas meja. Het boek ligt op tafel.
Buku itu saya ambilkan dari atas meja. Ik heb dat boek van tafel genomen.
Hari ini saya ke kota. Vandaag ga ik naar de stad.
Kursi ini dibuat dari jati. Deze stoel is van jati(hout) gemaakt.
Dia berasal dari Surabaya. Hij is afkomstig van Surabaya.
Jam itu diletakkan pada dinding. Die klok werd aan de muur geplaatst.
Pindahkan kursimu ke samping kanan. Verplaats je stoel naar rechts.
Pada awal bulan depan. Aan het begin van de volgende maand.
Dari jauh. Van ver, uit de verte
Saya tertarik akan / tentang... Ik ben geinteresseerd in..../ Ik heb belangstelling voor...
Saya bertanya kepada ibu.. Ik vraag aan moeder...
Dia membuat kopi susu untuk saya. Hij maakt koffie met melk voor mij.
Dia membuatkan saya kopi susu. Hij maakt koffie met melk voor mij.
 
Ini untuk Anda Dit is voor u.
Untuk menulis dengan baik dalam Bahasa Indonesia,  Anda harus banyak membaca. Om goed Indonesisch te schijven moet u veel lezen.

 

NB. Er zijn ook werkwoorden die een vast voorzetsel bij zich hebben:

tergantung (dari)pada - afhangen van
ingat akan - z. herinneren
minta maaf atas - z. verontschuldigen voor
percaya pada (akan) - geloven in, vertrouwen hebben op


NB. Voorzetsels worden los van het woord dat daarop volgt geschreven, ook al is dat woord ook een voorzetsel.
Vóór de nieuwe spelling van 1972 gebeurde dit niet. Toen scheef men dus b.v. dirumah (thuis) i.p.v di rumah.
 

Uitzonderingen zijn o.a. kepada, daripada, omdat deze combinaties (samenstelling) van woorden normaliter als één woord worden beschouwd

NB: ke luar = naar buiten; (naar binnen = ke dalam)
keluar (als tegengesteld woord van masuk -  naar binnen gaan) = naar buiten gaan, uitgaan (werkwoord!)** diletakkan, dibuat - in deze gevallen is di een voorvoegsel.

*) Dari kan ook betekenen 'gemaakt van'.
Meja itu dari kayu jati - Die tafel is van teak-hout.

Gebruik nooit dari in de betekenis van 'toebehoren aan'
Van mij = saya punya, milik saya, kepunyaan saya
Van wie? = milik siapa?
Van wie? (informeel) = punya siapa?