Trappen van Vergelijking


gelijkheid vergrotende trap overtreffende trap verkleinende trap
besar sebesar, sama dengan (+ bijvoeglijk naamwoord+nya) lebih besar paling *) besar of terbesar kurang besar

Maha

 

Daarnaast komt nog een zelden gebruikte samenstelling voor (voornamelijk als poetische/verheven stijl) met maha = groot: 

mahabesar - zeer groot;
Mahakuasa - Almachtig;

 

Rumah dokter lebih besar
dari(pada) rumah saya.
Het huis van de dokter is groter dan het mijne
Buah pisang itu enak rasanya;
Buah rambutan rasanya lebih enak dari(pada) buah pisang.
Buah mangga yang paling enak
Die banaan is lekker van smaak;
De rambutan is lekkerder van smaak dan de banaan.
De mangga is het lekkerst.

 

 

Gelijkstelling: se = sama

 

Rumah saya sama besarnya dengan rumah Anda. Mijn huis is even groot als die van u.
Rumah saya sebesar rumah Anda. Mijn huis is even groot als die van u.
Rumah itu sama besarnya. Die huizen zijn even groot.
Evie secantik ibunya Evie is even mooi als haar moeder.
Evie sama cantik ibunya Evie is even mooi als haar moeder.


 

Verkleinende trap (minder dan):

 

Rumah saya kurang besar dari(pada) rumah Anda. Mijn huis is niet zo groot als die van u.

 

Samenvatting:

 

Rumah saya besar. Mijn huis is groot.
Rumah ini besar sekali. Dit huis is erg groot.
Rumah ini terlalu besar. Dit huis is erg groot.
Rumah ini sama besar dengan rumah itu. Ditt huis is even groot als dat huis.
Rumah ini lebih besar. Dit huis is groter.
Rumah ini kurang / lebih besar dari(pada)rumah itu. Dit huis is kleiner / groter dan dat huis.
Rumah inti tidak begitu besar seperti rumah itu. Dit huis is niet zo groot als dat huis.
Rumah itu yang terbesar (of paling besar) Dat huis is het grootst.

 

I. Enkele zinnen:

 

Deze winter is kouder dan de vorige winter. Musim dingin ini lebih dingin daripada musim dingin yang lalu.
De regentijd in Indonesië is warmer dan de Nederlandse zomer. Musim hujan di Indonesia lebih panas daripada musim panas Negeri Belanda.
Hij vindt een toneelstuk mooier dan een film. Dia menganggap sebuah sandiwara lebih bagus daripada sebuah film.
Zij vindt een concert even mooi als een toneelstuk Dia menganggap sebuah konser sebagus (sama bagusnya seperti) sebuah sandiwara.
Dit kleine huis is mooier dan dat grote huis. Rumah kecil ini lebih bagus daripada rumah besar itu.
De jongen is net zo bedroefd als het meisje. Anak laki itu sama sedihnya (sesedih) gadis itu.
Amsterdam is de bekendste stad van Nederland. Amsterdam adalah kota Negeri Belanda yang paling terkenal.
De Herengracht is de mooiste en bekendste gracht van Amsterdam. De Herengracht adalah parit Amsterdam yang paling bagus dan paling terkenal.
Moeder wil een dure jurk. Ibu menghendaki sebuah gaun yang mahal.
Moeder wil een duurdere jurk. Ibu menghendaki sebuah gaun yang lebih mahal.
Moeder wil altijd de duurste jurk. Ibu selalu menghendaki gaun yang paling mahal.
Deze taxi is groter dan die. Taksi ini lebih besar daripada  itu.
Dit boek is veel dikker dan dat boek. Buku ini jauh lebih tebal daripada buku itu.
Dit boek is een beetje dikker. Buku ini sedikit lebih tebal.
Deze peren zijn net zo rijp als die peren. Buah² pir ini semasak buah² pir itu.
Hij is zo vlug als een aap. Dia secepat seekor kera.
Die douanier maakt de meeste koffers open Pegawai bea-cukai itu membongkar kebanyakan koper² (= koper-koper)

 

II. Enkele zinnen:

 

Tiga kali dua sama dengan enam. Drie maal twee is zes.
Hawa di Denpasar terlalu panas di tengah hari. In Denpasar is het 's middags erg warm.
Anak itu agak nakal. Dat kind is nogal / iets te ondeugend.
Untuk saya warna kuning tidak begitu menarik Voor mij is de kleur geel niet zo interessant.
Kamu itu seperti kakakmu. Je bent net als mijn broer.

 


* ) Paling kan ook gebruikt worden voor bijvoeglijke naamwoorden die beginnen met me– en ber– .

 

yang paling mengherankan het meest verbazingwekkende
yang paling berharga het meest waardevolle