Hoofdtelwoorden [1]

0 nol, kosong (*1) 10 sepuluh
1 satu (*2) 11 sebelas (satu belas)
2 dua 12 dua belas
3 tiga 13 tiga belas
4 empat 14 empat belas
5 lima 15 lima belas
6 enam 16 enam belas
7 tujuh 17 tujuh belas
8 delapan 18 delapan belas
9 sembilan 19 sembilan belas

(*1) kosong (dit woord betekent "leeg") gebruikt men bij het telefoneren.

(*2) Een niet meer gebruikte telwoord is esa. Dit (e)sa ook, de verkorting van satu, of se zien we weer terug in het voorvoegsel se >>

Dit esa zien we terug in "Tuhan yang Maha (= groot) Esa", De Ene, dat wil zeggen God.

 

 

20 dua puluh
21 dua puluh satu
22 dua puluh dua
30 tiga puluh
40 empat puluh
50 lima puluh
60 enam puluh
70 tujuh puluh
80 delapan puluh
90 sembilan puluh
100 seratus
101 seratus satu
110 seratus sepuluh
200 dua ratus
300 tiga ratus
400 empat ratus
500 lima ratus
600 enam ratus
700 tujuh ratus
800 delapan ratus
900 sembilan ratus
1.000 seribu (satu ribu)
1.999 seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
2.000 dua ribu
2.001 dua ribu satu
20.123 dua puluh ribu seratus dua puluh tiga
200.000 dua ratus ribu
234.000 dua ratus tiga puluh empat ribu
1.000.000 sejuta (satu juta)

Een groot getal wordt nu als volgt opgebouwd:
U begint gewoon vooraan te lezen:
20.123 = dua puluh ribu (20.000) | seratus dua puluh (120) | tiga (3)
1.234.567 = sejuta (1.000.000) | dua ratus tiga puluh empat ribu (234.000)| lima ratus (500) | enam puluh tujuh (67)

3.894 - tiga ribu | delapan ratus | sembilan puluh | empat
360.207 - tiga ratus | enam puluh ribu | dua ratus | tujuh
6.500.250 - enam juta | lima ratus ribu | dua ratus |lima puluh

 

Nb. Kijk goed naar de puntjes waarmee het getal wordt opgedeeld!

een getal     sebuah bilangan (angka)
Ik tel Saya sedang menghitung
Ik telde  Saya menghitung
Ik zal tellen  Saya akan menghitung
Ik heb geteld Saya telah (sudah) menghitung
Ik had geteld Saya telah (sudah) menghitung
Onder vier ogen  Di bawah empat mata
Twee keer zo veel Dua kali lipat
Een paar keer, enkele malen Beberapa kali
Op het eerste gezicht Pada pandangan pertama
Meer dan 30 jaar Lebih dari 30 tahun

Enkele rekenkundige tekens

 

< lebih kecil
> lebih besar
= sama dengan
+ tambah
- kurang
: bagi
% persen
x kali
. titik
, koma
{ kurung buka
} kurung tutup
{} dalam kurung


NB.

1. Telwoorden staan voor het het zelfstandig naamwoord

10  borden sepuluh piring
10 cent sepuluh sen

2. bij een opsomming staan ze achter het zelfstandig naamwoord

Ik kocht 1 tafel en 4 stoelen Saya membeli meja satu dan kursi empat.
Volgende pagina >>