Ontkenning/Bevestiging


1. Om een zin ontkennend te maken gebruiken we in het Indonesisch het woord 'tidak':
 
Dit is niet makkelijk. Ini tidak gampang / mudah. (gampang = volks)
Hij is niet gekomen. Dia tidak datang.
Hij is niet hier. Dia tidak di sini.
Hij is niet gelukkig. Dia tidak bahagia.
Ik wil niet. Saya tidak mau.
Ik ben er niet gelukkig/blij mee Saya tidak senang.
Dat mag niet. Dat is niet toegestaan. Itu tidak boleh.

Let wel dat we in bovenstaande gevallen te maken hebben met werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden die ontkennend gemaakt worden.

2. Hebben we te maken met zelfstandige naamwoorden of persoonlijke voornaamwoorden dan gebruiken we 'bukan':
 
Is dit jouw fiets? Nee.  Ini sepeda kamu? Bukan.
 
Dit is niet mijn fiets. Ini bukan sepeda saya.
Hij is Hasan niet. Dia bukan Hasan.
Dat bedoelde ik niet. Bukan itu maksud saya.
Ik ben geen Indonesiër. Saya bukan orang Indonesia.


N.B. Bukan - vaak afgekort als 'kan' - aan het eind van een zin betekent: toch, nietwaar?

Dia guru, bukan? - Hij is leraar, nietwaar? / Hij is toch leraar?


3. Belum *)

Belum kunnen we vertalen met 'nog niet'.
Maar het wordt ook gebruikt als een beleefdere of minder definitieve manier om 'tidak' te zeggen.
Bent u al getrouwd? Nee (nog niet). Anda sudah menikah? Belum.
Hij is nog niet gekomen. Dia belum datang.


*) Wanneer u op een vraag die men u stelt ontkennend moet antwoorden gebruik dan geen rechtstreekse 'tidak' alleen, maar gebruik - afhankelijk van de vraag - bijvoorbeeld de volgende antwoorden:

1. Belum - Nog niet.
2. Belum pernah - Nog nooit.
3. Saya tidak terima - Dat begrijp ik niet.
4. Saya kurang tahu - Ik weet het niet.
5. Saya kurang yakin - Ik ben er niet zo zeker van.


Wanneer een Indonesier u vraagt of u getrouwd bent antwoordt u met :"Saya sudah / belum menikah".
Want 'kawin' duidt op een ongehuwde (sexuele) relatie tussen personen.
Vrijgezellen maken vaak het grapje: Belum menikah sudah kawin ..x. kali.
Afhankelijk van de context - of de spreker zichzelf of iemand anders bedoelt - te vertalen als: Hij is nog niet eens (met haar) getrouwd en hij is al een x aantal keren met haar (of met anderen) naar bed geweest.


NB. In de volkstaal worden vaak de verkorte vormen 'tiada' (tidak ada) of 'tak' gebruikt

Udi tiada di sini - Udi is niet hier.
Ini tak gampang - Dit is niet gemakkelijk.


Samenvattend:

Bevestiging
 
ja ya
zeker tentu
inderdaad memang
juist betul, benar

Ontkenning
nee (1) tidak
nee (2) bukan
nog niet, nog geen belum
nog nooit
belum perah
niet doen
jangan (zie gebiedende wijs)
niet nodig
tidak perlu
niet hoeven
tidak usah