De vraagzin met 'apa'


Wanneer u vraagt  "Drinkt Slamet koffie met melk?", dan blijft de woordvolgorde hetzelfde.
U kunt volstaan met met een vraagteken of een vragende toon. Die worden eventueel versterkt door de toevoeging van het vragend voornaamwoord 'apa' of 'apakah' (deftiger).

 

(Apa)  Mas Slamet minum kopi susu?

Anda mempunyai kakak atau adik ? - Heeft u een oudere of jongere broer (zus)?
Ada toko-toko di dekat rumah Anda? - Zijn er winkels dicht bij u huis?


Apa wordt gebruikt als inleiding van vragende zinnen, wanneer er geen andere vragend voornaamwoord in de zin voorkomt.

Het vragend voornaamwoord 'apa' komt nooit achteraan de zin te staan in tegenstelling tot  'apa' in de betekenis van 'wat?' of 'wat voor?', dat dikwijls achteraan wordt geplaatst.

 

 

Spreekt u Nederlands? Dapatkah Anda berbicara bahasa Belanda?

- Anda berbicara bahasa Belanda?

- Apa(kah) Anda berbicara bahasa Belanda?
Is het ontbijt al klaar? - Apa(kah) sarapan sudah siap?
- Sarapan sudah siap? (informeel)
Wilt u naar de dierentuin? - Anda ingin (berkunjung) ke kebun binatang?
- Apa Anda ingin (berkunjung) ke kebun binatang?
Houdt u van wandelen? Apa Anda suka berjalan?
Heeft u al ontbeten? Anda sudah makan pagi?
Is dit cadeau voor mij? Hadiah ini untuk saya?
Is hij een groot componist? Dia komponis besar?
Is de man van Titin ontrouw? Suami Titin selingkuh?
Wat is dat? Apa itu?
Wat is het probleem? Apa soalnya?
Mag ik mij even voorstellen? Bolehkah saya memperkenalkan diri?
Is de markt zondags geopend? Apakah pasar buka pada hari minggu?
Komen jullie vanavond? Apakah kalian datang malam ini?
Studeer jij in Tilburg? Apakah kamu belajar di Tilburg?
Wachten jullie op ons? Apakah kalian menunggu kami?
Heb je het druk op dit moment? Apakah kamu sibuk saat ini?'

'Apa' achteraan de zin wordt vertaald door 'wat?' of 'wat voor?'

Heeft U al gedronken? Apa Anda sudah minum?
Wat heeft u gedronken? Anda minum apa?
Wat wilt u drinken? Anda mau minum apa?
Wat scheelt hem? (wat voor ziekte heeft hij?) Dia sakit apa?
Wat is dat voor een vrucht? Itu buah apa?
Wat vraagt die man? Orang itu minta apa?

Inversie (omdraaien onderwerp en persoonsvorm)

Let u ook eens op de onderstaande zinnen:

Andakah orang yang saya cari ? - Bent u de persoon/man die ik zoek?
Sudahkah Anda makan pagi? - Heeft u al ontbeten?
Sudahkah Anda mempunyai website? - Heeft u al een website?
Gelapkah ruangan itu? - Is die ruimte donker? (Is het donker in die ruimte?)
Benarkah dia akan datang? - Is het zeker dat hij komt/zal komen?
Sakitkah ibumu? - Is je moeder ziek?
Inginkah Anda berkunjung ke kebun binatang? - Wilt u de dierentuin bezoeken?
Maukah kamu keluar? - Wil je uitgaan?

In deze gevallen plaatst men het partikel -kah achter datgene (of de persoon) waarover men de vraag stelt en waarover men uitsluitsel wil hebben (e.e.a. duidt dus op een vraag waarop men dringend een antwoord wil hebben). Het is ook een methode om een zin wat fraaier of de vraag wat beleefder of deftiger te maken.