Actief en Passief - Het gebruik van di en oleh [2]

 

Opmerking: In een passieve zin (di-vorm) staat degene die de handeling ondergaat (het lijdend voorwerp) op de voorgrond.

 

- de jongen slaat de hond. (de hond = het lijdend voorwerp)
- de hond wordt door de jongen geslagen (passief)

 

A.

 

De combinatie van het voorvoegsel di + stamwoord (grondwoord)kunnen we vergelijken met de onvoltooid verleden tijd van het koppelwerkwoord worden.

ditendang - werd geschopt
ditembak  - werd neergeschoten, beschoten
dipukul(i)  - werd geslagen (dipukuli = werd voortdurend geslagen)

 

- Dat huis werd nog niet verkocht of evt.
- Dat huis is nog niet verkocht (geworden)
- Rumah itu belum dijual.
- Mijn rijst werd door de hond opgegeten.
- Mijn rijst is door de hond opgegeten
  (geworden).
- Nasi saya (nasiku) dimakan anjing.
- Die koe werd al verkocht.
- Die koe is al verkocht (geworden).
- Sapi itu sudah dijual.

 
B.

Het voorvoegsel di + stamwoord in combinatie met oleh (door) wordt gebruikt wanneer:

 het onderwerp:

 

I. een persoonlijk voornaamwoord is van de derde persoon enkelvoud of meervoud: (d)ia, beliau, mereka.

II.  een zelfstandig naamwoord is

- In dit geval wordt (d)ia vervangen door -nya.
- Oleh kan eventueel vervallen.

I.

 

Actief:
Dokter memeriksa saya. - De dokter onderzocht mij.

Passief:
Saya diperiksa oleh dokter. - ik werd door de dokter onderzocht.

Actief:
Tini menulis surat itu. - Tini schreef die brief.
(dia menulis surat itu.)

Passief:
Surat itu ditulis oleh Tini. - Die brief werd door Tini geschreven. (evt. ...is door Tini
geschreven.)
(surat itu ditulis olehnya.)

Actief:
(D)ia menjual kuda itu.  - Hij verkocht dat paard.


II.

Passief:
Kuda itu dijual olehnya. - Dat paard werd door hem verkocht
- Dat paard is door hem verkocht (geworden)
Kuda itu dijualnya. - Dat paard is door hem verkocht (geworden)
- Dat paard werd door hem verkocht.
Kuda itu sudah dijual. - Dat paard is al verkocht (geworden)
Kuda itu sudah dijual olehnya.
- Dat paard is al door hem verkocht (geworden);
- Dat paard werd al door hem verkocht.

 

2. Bij het gebruik van andere persoonsvormen (ik, jij, wij, jullie) wordt di + oleh niet gebruikt.

 

Saya membaca pengumuman itu.   - Ik las die aankondiging.
Pengumuman itu saya (aku) baca. -  De aankondiging werd door mij gelezen.
Opmerking:
aku baca wordt kubaca (optioneel)

Dus niet: pengumuman itu dibaca oleh saya.

Kami mencontoh pekerjaannya. - Wij kopieerden zijn werk.
Pekerjaannya kami contoh.       - Zijn werk werd door ons gekopieerd.

Niet: pekerjaannya dicontoh oleh kami.

 

Niet Maar
Pengumuman itu dibaca oleh saya (aku) Pengumuman itu saya (aku) baca 
Buku itu sudah dibaca oleh saya Buku itu sudah saya baca
Nota itu ditulis oleh kamu Nota itu kamu tulis
Pekerjaannya dicontoh oleh kami Pekerjaannya kami contoh  
Situs Anda sudah divalidasi oleh kami Situs Anda sudah kami validasi
Surat itu ditulis oleh (d)ia Surat itu ditulis olehnya
  • pengumuman - aankondiging

  • situs - website

 

 

 

En nu alles op een rijtje:

 

- Actief - - Passief -
Saya membeli buku itu. Buku itu saya beli (kubeli)
Kamu membeli buku itu. Buku itu kamu beli (kaubeli)
Kami membeli buku itu. Buku itu kami beli.
Dewi membeli buku itu. Buku itu dibeli (oleh) Dewi.
Dia membeli buku itu. Buku itu dibelinya / dibeli olehnya.
Mereka membeli buku itu. Buku itu dibeli (oleh) mereka.
Adik saya membeli buku itu. Buku itu dibeli (oleh) adik saya.

Die brief heb ik al ontvangen. Surat itu sudah kuterima.
Die brief heb jij al ontvangen. Surat itu sudah kauterima.
Die brief heeft hij al ontvangen. Surat itu sudah diterimanya.
- -
Die brief hebben wij al ontvangen. Surat itu sudah kami (kita) terima.
Die brief hebben jullie al ontvangen. Surat itu sudah kalian terima.
Die brief hebben zij al ontvangen. Surat itu sudah diterimanya.
Dewi haalt een boek. Dewi mengambil buku.
Het boek dat gehaald wordt. Buku yang diambil.
Het boek dat door mij gehaald wordt. Buku yang saya ambil.
Het boek dat door mij gehaald wordt. Buku yang kuambil.
Het boek dat door jou gehaald wordt. Buku yang engkau ambil.
Het boek dat door jou gehaald wordt. Buku yang kauambil.
Het boek dat door Dewi gehaald wordt. Buku yang diambil (oleh) Dewi.
Het boek dat door haar/hem gehaald wordt. - Buku yang diambil olehnya
- Buku yang diambilnya.
Etc.

 

N.B. Tegenwoordig is de beperking van het gebruik van di + oleh tot de 3e persoon volgens sommige taalkundigen nauwelijks meer houdbaar.
Dus, onderstaande zinsconstructies kunnen voorkomen:

 

1a.

aku sudah minum kopi itu / kopi itu aku sudah minum (ipv kopi itu sudah kuminum)

 

1b. 

kopi itu sudah diminum oleh-ku.

/ sudah diminum kopi itu oleh-ku

/ sudah diminum oleh-ku kopi itu


<< Vorige pagina