Samenvatting: Ngoko - Madya - KramaIn het moderne Javaans kunnen we we drie stijlen onderscheiden:

1. Ngoko

De informele taal die wordt gebruikt onder vrienden en intieme relaties. Het wordt ook gebruikt (door personen van een hoger status) tegen personen van lagere status, zoals ouders tegen kinderen en leidinggevenden tegen hun ondergeschikten.

2. Madya

Dit is de tussenvorm tussen Ngoko en Krama. Het wordt gebruikt wanneer men niet al te formeel wil zijn maar ook niet te informeel, bijvoorbeeld wanneer twee onbekenden elkaar aanspreken op straat.

3. Krama

Dit is de beleefde en informele stijl. Het wordt gebruikt door personen van dezelfde status die elkaar niet op informele manier willen aan- of toespreken. Het wordt gebruikt tijdens openbare toespraken, aankondigingen en dergelijke.
Het wordt ook gebruikt door jongeren tegen oudere personen of door ondergeschikten tegen leidinggevenden.
(Krama Inggil woorden mogen niet voor de eigen persoon worden gebruikt)

Daarnaast zijn er ook  er ook "meta-stijlen": Respectvol en nederig.
Halus en kasar, verfijnd en grof (alledaags en informeel). Een en ander vertaalt zich natuurlijk ook in de wijze waarop men zich tegenover anderen gedraagt!
Iemand die over zichzelf praat doet dat op een een bescheiden manier. Maar indien iemand wil spreken over anderen die ouder zijn of een hogere status bezitten, praat hij daarover op een respectvolle manier. Status wordt bepaald op grond van leeftijd, sociale positie en andere factoren.

Voorbeelden:

Nogko: Ik wil eten - Aku arep mangan. Een andere synoniem voor arep is "gelem".
Madya: Kula ajeng nedha.
Krama (neutraal): Kula badhé nedha.
Krama nederig: Dalem badhé nedha.

Mengvormen:

Wilt u eten? - Bapak kersa dhahar?
Ja ik wil eten (tegen personen van lagere status) - Iya, aku kersa dhahar.  Uit de hoogte, niet zo gebruikelijk.
Ja ik wil eten (tegen personen van lagere status, maar zonder superioriteit uit te drukken) - Iya, aku arep mangan.
Ja, ik wil eten (tegen personen van dezelfde status) - Inggih, kula badhé nedha.

 << Vorige pagin (inleiding)