Basis Woordenlijst Nederlands - JavaansLijst van veel voorkomende Javaanse woordjes
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

Nederlands Javaans
zaniken, teveel zeuren crèwèt
zaterdag setu
zelf, alleen d(h)éwé
zelfde padha; podho
zelfs malah
zeventien
Viering van de Onafhankelijkheidsdag
op 17 augustus
pitulas
pitulasan
ziek lara; sakit (K)
zien weroh
zinken kelem
zitten lingguh, lungguh
zoeken golek
zoet legi
zon sréngéngé
zondag ahad
zout uya
zuiden, zuid(elijk) kidul
zuinig ngirit
zullen bakal
zuur grijnzen mringis
zwanger meteng; mbobot
zwart ireng
zweten kringeten

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

N= Ngoko
K= Krama
B= Bahasa Indonesia