Basis Woordenlijst Nederlands - JavaansLijst van veel voorkomende Javaanse woordjes
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

Nederlands Javaans
gaan (naar huis) mulih
gaat uw gang mangga
gaar; rijp mateng
gek edan
geld
geld lenen
duw(h)it
utang
gelijk (aan) padha
gemakkelijk gampang
genoeg, vol zijn (van eten) wareg
gescheurd suwèk
geurig ruiken wangi
gewild, in trek (zijn) payu
geur, reuk ambu
gevonden ketemu
geweer bedil
gewild
(goed van de hand gaan)
laris
gezond (en wel) slamet; wilujeng (K)
gisteren wingi
glimlachen mèsem
God Gusti Allah
grapjes maken gojeg
groen ijo
groot ged(h)é

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

N= Ngoko
K= Krama
B= Bahasa Indonesia