Basis Woordenlijst Nederlands - Javaans (2)Enkele regels vooraf

  1. Bezittelijke voornaamwoorden komen achter het zelfstandig naamwoord.
  2. Het bezittelijk voornaamwoord 3e persoon wordt gevormd door de toevoeging -é indien het grondwoord eindigt op een medeklinker, en - indien het grondwoord eindigt op een klinker.
  3. Bij sommige verwantschappen komt achter het grondwoord -né, ook al eindigt het grondwoord op een medeklinker.
  4. De woorden "iya", "ora", "isih", "durung" en "wis" komen steeds voor het werkwoord of bijvoeglijk naamwoord.

 

Nederlands Ngoko Javaans
Welkom. Sugêng Rawúh.
Mijn huis. Omahku.
Jouw huis. Omahmu.
Zijn huis. Omahné.
Zijn vader. Bapak.
Zijn moeder. Embok.
Zijn kind. Anaké.
Zijn naam Jenengé.
Palmsuiker smaakt zoekt. Gula Jawa rasané legi.
iya ja
ora niet, nee
isih nog
durung nog niet
wis al, reeds
akèh veel
angèl moeilijk
kabèh allemaal
mending het is maar goed dat
mendingan het is beter dat
manèh, menèh nog meer, verder, weer 
<< Vorige pagina | Getallen >>