Basis Woordenschat Javaans - NederlandsLijst van veel voorkomende Javaanse woordjes
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

Javaans Nederlands
pacul hak (tuingereedschap)
pada voet
Pae (bhsI - Bapak, Pak) meneer, vader
padha [podho] gelijk
pamitan afscheid nemen
panas warm, heet
pancèn inderdaad
pangèstu zegen
panjenengan (KI) U
paran, diparani benaderen, wordt benaderd
payu goed verkopen (in trek zijn)
pedhèt kalf
pekok stommerik
(ke)pengin graag willen
penguk vunzig ruiken
penthung
dipenthung(i)
knuppel
geknuppeld; met een knuppel geslagen
pèsèk pat (van neus)
pesing naar urine ruiken
pesisir (B: pantai) strand; kuststreek
pijet zich laten masseren
pikul - mikul dragen
pinter (B; pandai) knap; slim
pira? hoeveel?
pisan ineens; direct, meteen; tegelijk
pit fiets
pitik kip
pleset, kepleset uitglijden, uitgegleden
poso vasten
prethel; mretheli uit elkaar gevallen, uit elkaar vallen
pripun? (M) hoe?
pucat; pucet bleek
pundi K. ;  2. endi N.
kadospundi K
1. welk, welke?; 2. waar?
puyeng hoofdpijn hebben
M=Madya (midden)
N= Ngoko (familiair)
K= Krama (hoffelijk)
KI = Krama Inggil (respectvol)
B= Bahasa Indonesia

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |