Basis Woordenschat Javaans - NederlandsLijst van veel voorkomende Javaanse woordjes
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

Javaans Nederlands
maca lezen
macan tijger
madhep gericht zijn naaar
makna betekenis
malah (maar) daar komt nog bij dat
maneh; meneh 1. opnieuw; weer 2. nog meer
maling (B: pencuri) dief
mampir even bij iemand (thuis) langsgaan/langskomen
mangan (K: dhahar)
Aku arep mangan.
eten
Ik wil eten.
mangap met de mond/bek wijd open
mangga (monggo);
sumangga (K)
alstublieft; gaat u gang (b.v.b. bij het binnenlaten
van iemand, uitnodiging)
mangsa?; masa? dat kan toch niet?; hoe kan dat nu?
mantèn bruiloft
manuk vogel
manungsa mens, mensheid
marang
Aku tresna marang sliramu
(literaire taal)
jegens
Ik hou van jou
masak (mosok) -
als uitroep.
hoe bestaat het?
matèk dood
mateng rijp; gaar
mati dood 
matur (K) zeggen
mblenduk dikbuikig
mboten nee
medeni bang maken(d)
mengko straks
melèk op blijven, wakker zijn
mèlu (melok) meegaan
mendem dronken
mendhing 1. het is maar goed dat; 2. gaat wel, redelijk
meneh weer; nog meer
menggok afbuigen, afslaan (van een weg)
meneng stil; zwijgen
mengk(e)ret krimpen (gekrompen)
mengko straks
mènthèl, mèntèl koket
merem met de ogen dicht
mèri jaloers
meteng (K: ngandhut)
'Tursini ngandhut kalih wulan
zwanger
Tursini is twee maanden zwanger
metu te voorschijn komen; naar buiten komen;
uitkomen (van een boek etc.)
Mikul dhuwur, mendhem jero


(pikul - mikul)
omhoog tillen, diep begraven
- betekenis: iemand (voorganger, voorouder) van zijn positieve zijde tonen en niet van zijn negatieve.  (mendhem=begraven, jero=diep)
dragen
minggat weglopen
minggir naar de kant gaan
minggu 1. de week 3. zondag
mlaku lopen
mlayu hardlopen; wegrennen
mlèlèh gesmolten
mlempem niet krokant (van koekjes, krupuk), slap
mlayu rennen
mlirik zijdelings kijken
modar 1. kreperen; 2. sterven
mrengut vies kijken
mringis zuur grijnzen
mrongos met grote vooruitstekende tanden
mudheng begrijpen
mukmin gelovige
mumet duizelig, draaierig
muring-muring mopperen
munyuk klein aapje, apenjong
muring(-muring) boos
N= Ngoko (familiair)
K= Krama (hoffelijk)
KI = Krama Inggil (respectvol)
B= Bahasa Indonesia


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |