Basis Woordenschat Javaans - NederlandsLijst van veel voorkomende Javaanse woordjes
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |

Javaans Nederlands
kabar (K: pawartos) bericht
kabèh alle, alles
kaé die, dat
in de betekenis van gindse: object of voorwerp
 bevindt zich in de verte
kaget geschrokken
kaji pelgrim
kali rivier; kanaal
kampleng op het hoofd slaan
kanca (konco) makker; kameraad
kanda zeggen
kangen (B; rindu) sterk verlangen; hunkering
karo met;
ka(t)hok broek
kathukan; kadhemen kleumen, koud hebben (Surabayaans)
kaya; koyok zoals
kebangeten te erg
kecirit "het in zijn broek doen"
keglundhung (van glundhung) naar beneden rollen
kelontang-kelantung lanterfanten
k(e)lambi overhemd
kèlèk oksel
keliru fout, verkeerd
kelon - dikeloni dicht bij elkaar aanliggen (bvb in bed)
keluk (KI- lokaal) rook
klamud - diklamudi zuigen -  afgezogen
kembang bloem
kemproh (jorok B.) vies
kenangapa? waarom?
kenés lief doen (koket
kenthir gek, halfgaar
kepéngin   begeren
kepet (Oost-Java) zich niet gewassen hebben (meest voorkomende betekenis)
kepleh slap hangend (snor, oren van een hond etc.) 
keplok klappen (met de handen)
dikepruk geslagen
kéré arm (niet rijk)
kéré munggah balé arm en op een platform gezet: over het paard getild -omhoog gevallen - arrogant
kesel moe
kesurupan bezeten; in trance
kesusu haastig, gehaast
kethek aap
ketok zichtbaar, te zien
klelep verdrinken; zinken
klenger; klengar flauw vallen
klenthek aftrekken, lostrekkn (bv postzegels van een brief)
koclok (edan) gek, idioot
kopét niet wassen na het doen van zijn behoefte
koplo idioot
kosik! wacht even!  even wachten!
kowé jij
koyok; kaya zoals
kramas zich het haar wassen
krempeng dun, mager
krikil steentjes, kiezelsteentje
kriting kroes van haar
dikrokoti er in bijten
krowak met een grote hap eruit (b.v.b.  van een appel)
kroyok (ngroyok) iets of iemand gezamenlijk overvallen
krudhung kleed dat door  moslimvrouwen over het hoofd
wordt gedragen
krungu horen, te horen krijgen, vernemen
kula (kulo)
kula nuwun
ik
ik dank u; permissie; hallo
kumat weer terugkomen/weer opkomen (van ziekte)
si kunyil bijnaam voor iemand die zeer beweeglijk is.
kunyuk kleine aap;  boef, oplichter (figuurlijk)
kuping oor
kupluk hoofddeksel (een zwarte fez, zoals gedragen door Soekarno)
kuwalat door straf getroffen (door een hogere macht vanwege een  zonde of vergrijp)
kuwi, kuwe die, dat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |