Het opzoeken van zelfstandige naamwoorden (kata benda)
beginnend met pe-


De afleiding begint met: Zoek het stamwoord dat begint met een:
pem + klinker p of m
pen + klinker t of n
peng + klinker 1. k
2. of klinker na peng
peny + klinker s of y

Afleiding Opzoeken Nederlands
pemakai pakai de gebruiker
pemotong potong voorwerp waarmee wordt gesneden
penentang tentang de tegenstander
penonton tonton de kijker 
penerbang terbang de piloot
penimbang timbang weegschaal
penipu tipu bedrieger
penulis tulis schrijver
penumpang tumpang reiziger
penyakit sakit ziekte. De zieke is orang sakit
penyapu sapu de veger
penyaring saring zeef, filter
penyedia sedia  leverancier
penyelidik selidik de onderzoeker
penyusul susul samensteller
  Zie ook het voorvoegsel me >>
  Zie ook zelfstandige naamwoorden >>

<< Vorige pagina