Het achtervoegsel -an


Functie.

Het achtervoegsel an achter een werkwoord kan betekenen:

1. het voorwerp van de handeling
makan - eten; makanan - voedsel
minum - drinken; minuman - drank

2. het resultaat van de handeling
(meng)atur- ordenen, schikken; aturan - regeling
(me)mikir - denken ;pikiran - gedachte

3. het middel van de handeling
(me)nimbang - wegen, afwegen; timbangan - weegschaal
(me)mikul -dragen; pikulan - draagstok

4. de plaats van de handeling
(me)labuh - aanleggen; labuhan - ankerplaats

Opm.

a. Achter een zelfstandig naamwoord geplaatst kan het betekenen
een verscheidenheid, complex
sayuran - allerlei groenten
buahan - allerlei vruchten

b. de verdubeling versterkt de betekenis van de verscheidenheid
sayur-sayuran
buah-buahan

Gerelateerde pagina - het zelfstandig naamwoord >>