Het achtervoegsel 'i'


Het achtervoegsel -i , in combinatie met me- woorden.

1. Het gevormde Me-i werkwoord komt vaak overeen met het Nederlandse voorvoegsel be- + werkwoord.

Dia menduduki kursi saya. Hij zit op mijn stoel. (Hij bezet mijn stoel)


2. Het Me-i werkwoord in de betekenis van geven of voorzien van, lenen, brengen, bezorgen.
De begunstigde (meewerkend voorwerp) komt direct achter het werkwoord.
 
warnai kleur geven
gulai suiker toevoegen/geven
Dia mengirimi ibunya surat. Hij stuurde zijn moeder een brief.

In bovenstaand geval vervangt het achtervoegsel -i het voorzetsel 'kepada'  (aan). 
  
3. Me-i werkwoord betekent een herhaling of voortduring of intensivering van een handeling.
 
Wayan memukuli adiknya. Wayan sloeg zijn broertje (voortdurend).
Saya menyirami bunga.
(van siram)
Ik geef de bloemen water. Ik begiet de bloemen.
 
Serdadu menembaki musuh. De soldaat schiet op zijn vijand(en).

4. Me-i werkwoord in de betekenis van een bepaalde houding hebben tegen over iets of iemand hebben/aannemen.
 
Ia menyukai cerita Wayang. Hij houdt van Wayangverhalen.
Bapak memarahi Budi. Vader geeft Budi een standje.

5. Me-i werkwoord in de betekenis van 'maken dat'.
 
menyakiti (van sakit) ziek maken
Anak itu mengotori bajunya. Dat kind maakt zijn hemd vuil.


6. Me-i werkwoorden in de betekenis van iets aanbrengen bij (op, in aan) iets of iemand.

Saya menandatangani surat itu. ik heb die brief ondertekend.
Dokter mengobati orang yang sakit itu. De dokter geeft de man die zo ziek is medicijnen.
 

N.B.

- Woorden die op -i eindigen hebben in het Nederlands vaak het voorvoegsel be-: iets be-treden, iets be-schrijven, iets be-planten, be-rijden, iets be-klimmen, etc.

Ik beklim de berg. Saya menaiki gunung.
Ik begiet de planten.
Ik geef de planten water.
Saya menyirami tanaman.
- Werkwoorden met het achtervoegsel -i zijn overgankelijk (hebben een lijdend voorwerp)